Spørsmål og svar:

Nettmøte med Ingeborg Steinholt

Nettmøte er avsluttet.


Valg

Dagny - Narvik:
09.09.2009 kl 17:17

Kan du forklare dette med sperregrense og utjamningsmandat og distriktsmandat. Hva må til for at du feks kan komme inn på utjemningsmandat?

Ingeborg Steinholt:
For å nå sperregransa må vi nå 4% i valget på landsbasis. På en del meningsmålinger er vi bortimot denne gransa. Da vil vi få ganske mange representanter inn på stortinget. Hadde vi fått det samme resultatet i valget som vi fikk i skolevalget ville Rødt ha fått inn 9 stk på tinget. Og jeg ville kommet inn på direktemandat fra Nordland.


Nord-Norge-banen

Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen:
09.09.2009 kl 17:13

I et miljøperspektiv er d viktig at det også i NordNorge bygges jernbane. En forutsetn for at nordnorske bedrifter skal kunne konkurrere på linje med andre. Er dette noe Rødt vil arbeide for?

Ingeborg Steinholt:
Ja, når man veit transportsektoren står for 1/3 av norske klimagassutslipp så må man gjøre noe for å få folk til å velge miljøvennlige alternativer. Problemet er jo at vi i nord-norge ikke har dette alternativet. Derfor MÅ vi satse på jernbane. Også i nord-norge. Derfor vil vi foreslå dette på stortinget.


Norske kommuner

Jonassen - Brønnøysund:
09.09.2009 kl 17:00

Det er en kjensgjerning at Norge har mange bittesmå kommuner som ikke klarer å opprettholde tjenestene, samtidig som de er tungt overadministrerte og bruker enorme pengesummer bare til administrasjon. Hva vil Rødt gjøre med dette problemet?

Ingeborg Steinholt:
Jeg tror ikke det er størrelsen på kommunene som er det største problemet i kommunenorge i dag. Jeg tror heller at det er de enorme underskuddene som kommune sliter med. I 2008 gikkk norske kommuner med 20,7mrd i underskudd, dette må dekkes opp slik at kommunene får råd til å utføre de oppgavene de er pålagt. Derfor vil Rødt foreslå på stortinget å gi kommunene en umiddelbar overføring på minimum 10 mrd. Rødt vil aldri gå med på å bruke tvang for å slå sammen kommuner, men om kommunene selv ønsker det bør de helt klart kunne slå seg sammen. Ingeborg Steinholt


Sjarken og støa

Fisker - Andøy:
09.09.2009 kl 16:53

Jeg tror ikke det går an bare å leve av å fiske med små båter. Er det ikke en form for romantikk å ikke gå inn for at større båter, og er det ikke viktig å ha jevn leveranse av fisk for å holde arbeidsplassene på land i gang?

Ingeborg Steinholt:
Det er helt klart at vi aldri vil gå tilbake 100 år i tid når det gjelder fiskeriene. Men kystfiskerflåta må bli ryggraden i norske fiskerier. Dette bl.a. fordi trålerne er med på å true fiskestammene utenfor kysten. Men man har behov for større båter også. Disse båtene bør ha leveringsplikt til lokale fiskemottak for å opprettholde også den landbaserte delen av fiskerinæringa.


Hurtigtog

Tog-fan Mo i Rana - Mo:
09.09.2009 kl 16:53

Er det andre partier som støtter dokkers krav om hurtigtog mellom Bodø og Tromsø?

Ingeborg Steinholt:
Det er mulig SV også støtter dette kravet, men det er jeg ikke sikker på.


Revolusjon

Martinsen - Bodø:
09.09.2009 kl 16:52

Er Rødt for en voldelig endring av samfunnet?

Ingeborg Steinholt:
Nei. Rødt ønsker et anna type samfunn, med mer demokrati og mer frihet, men et slikt samfunn kan ikke skapes ved kupp, bare ved at folk i Norge ønsker det sjøl.


Dropouts i videregående

"Skoletaper" - Vesterålen:
09.09.2009 kl 16:33

Så deg på tv i forrige uke hvor du gikk inn for å redusere teorien i videregående skole. Hurra, endelig en politiker som sier det. Kan du utdype hva du mener?

Ingeborg Steinholt:
Jeg mener at folk som går på yrkesfag bør få lov til å drive med yrkesopplæring, ikke ha unødvendig teori. Mange som velger yrkesfag gjør det nettopp fordi de er teoritrøtte, og det må være mulig å få seg ei utdanning sjøl om man ikke har interesse for tradisjonelt akademiske fag. Det å sette pris på fagutdanna folk er viktig. De er selve bærebjelken i samfunnet vårt. Da må man også se at det er praksisen som er viktig i utdanninga. I tillegg må man gi mer ressurser til yrkesfagene, slik at ungdom på mekaniske fag slipper å mekke på 40 år gamle motorer.


Taliban

Einar - Narvik:
09.09.2009 kl 16:25

Hva tror Rødt vil skje i Afghanistan om NATO trekker seg helt ut? Hvordan vil kvinnenes stilling i samfunnet påvirkes og er Rødt komfortable med at man igjen kan få et Taliban-styre?

Ingeborg Steinholt:
Taliban er ei fundamentalistisk religiøs gruppe som står for forferdelige holdninger og et forferdelig kvinnesyn. Problemet er at talibans possisjon har blitt styrket siden krigen starta i 2001. I tillegg er Karzais regjering også ei regjering med et kvinnesyn jeg trodde forsvant for 100 år siden. Den USA-støtta regjeringa har bl.a. gått inn for en lov som tillater menn å volda kona si, tillater ham å nekte henne mat hvis hun nekter sex og å nekte kvinner å forlate hjemmet. Med andre ord er ikke dagens regjering heller en dans på roser for afghanske kvinner. Derfor må man heller bruke de 1,5mrd kronene vi i dag bruker på krigen til å bygge opp utdanning, helsevesen og generell infrastruktur. Da kan afghanerne selv begynne å bygge opp demokrati fra grunnen av. I tillegg er det mulig at man må ha en internasjonal sikkerhetsstyre ala FN-stykene til å sikre afghanernes trygghet, til de selv er i stand til å styre.


Afganistan

Kristin L. - Mo:
09.09.2009 kl 16:14

Norske styrker i Afghanistan gjør det mulig for jenter å gå på skole uten å være redde for at Taliban-soldater skal helle syre i ansiktene deres. Afghanere fortjener vel utdanning og demokrati som alle andre, så hvorfor vil Rødt at vi skal stikke av?

Ingeborg Steinholt:
Se mitt forrige svar om afghanistan :)


Fattige

Andreas - Bodø:
09.09.2009 kl 15:49

Hei hva vil dere gjøre for at det skal bli færre fattige i Norge?

Ingeborg Steinholt:
Noe av det viktigste er å sikre de som får ulike former for sosialhjelp får skikkelig stønad. Derfor vil vi øke sosialhjelpsatsene til SIFO-nivå. I tillegg må man vurdere om det er staten som skal stå for sosialhjelpa, ikke kommunene, slik at sosialhjelpsmottakerne ikke blir en salderingspost for sultefora kommuner.


utlendinger og nordmenn

Ola potet - oslo:
09.09.2009 kl 14:56

Synes du utlendinger er mer verdt en nordmenn?

Ingeborg Steinholt:
Nei, jeg mener at alle mennesker er like mye verdt :)


boligpolitikk

bent - oslo:
09.09.2009 kl 14:36

Jeg har lest på en rødt blogg at dere vil prisregulere boligmarkedet. Står rødt for det? Isåfall hvorfor er dere så glade i den private eiendomsretten? Burde ikke boligene vært statlige da?

Ingeborg Steinholt:
Ikke alle boliger kan være statlige eller kommunale. Likevel mener vi at man ikke kan overlate styringen av et så grunnleggende behov som bolig til kyniske markedskrefter som kun er ute etter å tjene penger. Rødt kommer på Stortinget til å foreslå å gjeninnføre den sosiale boligpolitikken med prisregulering og offentlige subsidier. Rødt vil også ha offentlig regulering av husleien, og bygge ut flere utleie, selveie og studentboliger, slik at alle som har behov for det har råd til å bo.


Klapp klapp med hendene!

Camilla Maaland - Oslo, men fra Stavanger:
09.09.2009 kl 13:21

Hei Ingeborg. Godt å høre at det ikke er alle som ser landet vårt kun som en ressurs! Jeg liker skatteordningen deres, men syns det ser ut som det er det folk uroer seg mest for. Hva er det folk er så redde for tror du? Uansett, koss går det WOMAN??

Ingeborg Steinholt:
Hei, Camilla! :) Undersøkelser viser at nordmenn er villig til å betale mer skatt - HVIS de ser hva pengene går til. Derfor mener jeg at vi må ha ei økt satsning på de tingene som ligger nært folk, slik som skole, helse og transport. Da veit de hva skattepengene deres går til, og at de ikke bare går til politiker-lønninger og operahus.


Uførepensjon

Johan - Oslo:
09.09.2009 kl 13:04

Hvorfor er det bare Rødt som snakker om de foreslåtte kuttene i uførepensjonen? Kan dere faktisk få stoppet dem hvis dere kommer inn på Stortinget?

Ingeborg Steinholt:
På mange meningsmålinger ligger Rødt an til å komme på vippen. Da vil vårt ultimatum for å støtte ei rødgrønn regjering være at uførepensjonene ikke skal raseres. Da vil nok ikke de rødgrønne risikere regjeringsmakta i stedet for å bevare pensjonene. Så det er viktig med rødt på vippen på tinget!


Verning

Håper på rødgrønt flertall - Nordland:
09.09.2009 kl 13:02

Vil Rødt verne mest mulig natur for å unngå at man bruker ressursene til verdiskapning for næringslivet og private?

Ingeborg Steinholt:
Nei, i utgangspunktet mener jeg at naturen er til for å brukes. Men noen steder er naturen så verdifull og sårbar at den må vernes. Men bruk og vern kan også gå hånd i hånd. For eksempel kan vi i Norge i dag ta ut veldig mye mer skog enn det vi gjør, uten at det går ut over skogsområdene våre. I tillegg er det nord-norske kulturlandskapet viktig å ta vare på, og da må landbruk og skogsbruk gå side om side med f.eks. nasjonalparker.


Gult forbund

Fagbevegelsen - Bodø:
09.09.2009 kl 12:58

Hva er best? De såkalte "nøytrale" forbundene som YS og UNIO, eller er det greit å ikke være nøytral for å ha reell påvirkningskraft opp mot politikerne, slik som f. eks. LO?

Ingeborg Steinholt:
Jeg synes det er viktig at fagbevegelsen er med på å påvirke politikken. LO har vel i overkant av 800 000 medlemmer. Det gjør dem til en viktig aktør i politikken. Og jeg skulle gjerne sett at YS og UNIO også var med på å "ta side" i politikken.


Privat sektor

Børge - Bodø:
09.09.2009 kl 12:57

Hei Ingeborg. Lykke til med valget og gratulerer med skolevalget som var. Hvordan stiller Rødt seg til det private næringslivet, der tross alt flere hundre tusen jobber. Ikke alle er i det offentlige, eller er planen å statliggjøre all næringsvirksomhet?

Ingeborg Steinholt:
Vi er i første rekke opptatt av at alle skal ha trygge arbeidsplasser med en lønn de kan leve av. En måte å imøtekomme dette på er å gi arbeidstakerne økt innflytelse over egen arbeidsplass. Når det er sagt er det ingen hemmelighet at Rødt vil ha lavere lederlønninger og høyere lønninger på arbeidstakersida. Det private næringslivet er viktig for sysselsettinga. Likevel er det slik at vi mener at det er de som produserer verdiene i samfunnet som skal få overskuddet av det de skaper. Overskuddet fra industri og næringsliv bør komme fellesskapet til gode, ikke bare gjøre næringstoppene styrtrike.


Politikk i Nordland

Hanssen - Meløy:
09.09.2009 kl 11:18

Har noen spørsmål: 1) Hvordan stiller Rødt seg til Universitetet i Nordland ? Hvordan kan Rødt bidra? 2) Hvordan kan dere hjelpe industrien i fylket? 3) Kommunikasjon på Nord Helgeland Rødøy, Meløy og Søndre Gildeskål. Hvordan utvikle denne?

Ingeborg Steinholt:
1) Ja, vi er for universitet i Nordland, men med forutsetning om at det ikke går utover høgskolen i Narvik og på Nesna. Disst to institusjonene må få beholde sine individuelle og uavhengige rolle. Dessuten mener vi at det at det skal være Universitetet i Nordland og ikke Universitetet i Bodø må forplikte. Da må man ha satsning på desentralisert utdanning og utdanningsprogram over hele fylket, ikke bare i Bodø. Hvordan vi kan bidra? Vi kan bidra med å stille spørsmål og krav i fylkestinget og på stortinget, slik at det også følger penger med om man får et universitet, ikke bare en tittel. 2) Noe av det viktigste for industrien i Nordland er å ha tilgang til billig kraft. Da må det et reelt industrikraftregime på plass, slik som industrien sjøl har krevd. Det siste tiltaket fra regjeringa, med lånegarantier er ikke nok. Industrien må få langsiktige og stabile kraftrammer for å kunne overleve i den internasjonale konkuransen. 3) Buss, ferje og hurtigbåttilbudet må forbedres. Det er umulig å skulle leve eller drive næringsvirksomhet i distriktene hvis kommunikasjonstilbudet er dårlig. I tillegg ønsker Rødt at ferjene i Norge skal bli gratis.


Irak og Afghanistan

Per-Stian - Uppsala:
09.09.2009 kl 11:04

Hva mener Rødt om krigene i Afghanistan og Irak? Hvordan bør disse konfliktene best håndteres?

Ingeborg Steinholt:
Dette er et kjempestort spørsmål, men jeg skal prøve å ta det litt kort: Vi i Rødt er mot krigene fordi det ikke er millitære løsninger i disse landene. Det å bombe land til fred og demokrati er ikke noen farbar vei. I stedet må Norge og det internasjonale samfunnet være med på å hjelpe afghanerne og irakerne til å bygge opp et reelt demokrati. Det gjør vi ved å bygge opp et uavhengig skolesystem et godt helsevesen og god infrastruktur. Problemene i Irak og Afghanistan er mye mer kompliserte enn at de kan løses på 1-2-3 med en krig. Se ellers mitt tidligere svar om Afghanistan


hurtigtog

Ole P:
09.09.2009 kl 10:37

Har dere regna på hvor mye det vil koste å få hurtigtog i nord? Når man ser sendrektigheta hos alle de andre politiske partiene med å bygge ut noen meter dobbelspor på østlandet, hvor realistisk er det da at nordlandsbana skal opprustes?

Ingeborg Steinholt:
Det er dyrt å byee høyhastighetstog. Det er det ingen tvil om. Men skal man satse på miljøvennlig transport og forbedra kommunikasjon må man være villig til å satse. Da Bergensbanen i sin tid ble bygd brukte man enorme summer penger på det. Nettopp fordi de var villige til å satse. Det må vi også være i dag. Men jeg skal være helt enig med deg i at politikerne er ekstremt lite villig til å satse når de ikke en gang kan bygge dobbeltspor sørpå.


Tapte oljeinntekter i LoVe

Per Bruun - Stokmarknes:
09.09.2009 kl 10:31

SV har uttalt at på grunn av "bortfall" av fremtidlige oljeinnteket utenfor LoVe. Så må skattene økes for å dekke dette tapet. Hvilket tap??? Og er Rødt av samme oppfattning? Skatteøking for tapt oljeinntekter vi ikke vet om de finnes bergnes hvordan?

Ingeborg Steinholt:
Godt spørsmål! Vi må heller se på det å verne LoVe gir oss muligheter til å virkelig satse på fiskeriene i regionen. Fiskerier er norges andre største eksportartikkel, og der tjener vi mye penger.


Regninga

hmm - Finnmark:
09.09.2009 kl 10:25

Dyre valgløfter du serverer - hvor skal dere hente pengene? Vei? Sykehus? Mer skatter og avgifter?

Ingeborg Steinholt:
Vi bor i verdens rikeste land. Vi har råd til gode skoler, gode sjukehus og gode veier. Hva skal vi med enorme pengesummer på bok hvis det ikke kommer norske folk til gode?


Singel?

Axel - Løten:
09.09.2009 kl 10:23

Du var jo riktig så søt. Er du singel?

Ingeborg Steinholt:
Et lite politisk spørsmål vil jeg si :) Men takk for mange gode spørsmål. Nå er det kort tid til valget, og jeg håper at alle bruker stemmeretten sin. Og gjerne bruker den på å få Rødt inn på Stortinget! Godt valg!

Side 1 av 1

  1. Første side
  2. Forrige side
  3. Neste side
  4. Siste side

Side 1 av 1

  1. Første side
  2. Forrige side
  3. Neste side
  4. Siste side

Send inn melding